PAYUNG TUNGGUL NAGA MATARAM

Di Emas Kawinkan Pusaka Payung Tunggul Naga Mataram.
PUSAKA PAYUNG TUNGGUL NAGA MATARAM INI DI PEROLEH MASTER EYANG COMBOR MELALUI OLAH BATIN DAN RITUAL DI SAAT LAKU SPIRITUAL DI PETILASAN MAKAM RAJA RAJA YANG TERDAPAT DI IMOGIRI, BANTUL, YOGYAKARTA. PUSAKA PAYUNG TUNGGUL NAGA MATARAM YANG DI HUNI OLEH SESOSOK KHODAM YANG SANGAT GANAS YAITU SESOSOK NAGA RAKSASA BERKEPALA MANUSIA DAN KADANG BERUBAH WUJUD MENJADI SESOSOK AKI AKI TUA BERJUBAH HITAM DENGAN AURA MISTIK YANG SANGAT KENTAL SERTA MATA MERAH YANG BEGITU TAJAM YAITU BERNAMA KI SHALEH DRAJAD. MENURUT MASTER EYANG COMBOR, KHODAM TERSEBUT ASAL MULANYA ABDI DALEM SULTAN AGUNG YANG DULUNYA SEORANG PENDEKAR SAKTI DARI KERAJAAN MATARAM KUNO.
PUSAKA PAYUNG TUNGGUL NAGA MATARAM MEMILIKI FUNGSI TUAH YONI DI PERCAYA UNTUK?
1. KESELAMATAN DIRI DARI GAIB MAUPUN FISIK
2. KEJAYAAN USAHA MAUPUN PEKERJAAN
3. PEMAGARAN DIRI MAUPUN TEMPAT UNTUK MENGUSIR ROH HANTU
4. TOLAK SANTET DAN BALA
5. MENINGKATKAN KEBERUNTUNGAN DALAM HAL APAPUN
6. MENJATUHKAN SAINGAN
7. MENINGKATKAN SEGALA POTENSI DALAM DIRI
MELAPISI DIRI TUANNYA DENGAN AURA NAGA YANG KHAS
8. KEBAL DARI SENJATA TAJAM DAN BENDA TUMPUL
9. KEWIBAWAAN AGAR DISEGANI BANYAK ORANG
10. SETIAP UCAPAN MUDAH DI PERCAYA
11. UNTUK BUNGKEM SESEORANG SELALU MENANG DALAM PEMBICARAAN
12. AJI PANGLIMUNAN
13. MUDAH MELULUHKAN HATI SESEORANG
DAN MASIH BANYAK LAGI FUNGSI SEIRING BERJALANNYA WAKTU PERAWATAN.
SEMOGA SELALU MENDAPATKAN RAHMAH DAN BERKAH DENGAN SEGALA IJIN ALLAH. Semua hanya lantaran sepenuhnya serah dan pasrah hanya padanya. Tiada daya dan upaya atas kehendaknya bersifat pendamping perjalanan hidup anda agar terarah maksud dari tuah memaksimalkan usaha anda agar tercapai untuk segala tujuan tuah ini serta dengan bersungguh untuk merawat , ibaratnya menjaga pusaka ini aura pusaka pasti akan turut setia mendampingi segala laku anda. Pusaka Tunggul Naga Mataram ini aman untuk di rawat sebagai azimat, serta tidak ada pantangan dan tidak ada efek samping apapun, cara perawatan cukup dioles dengan Minyak Misik Hitam atau minyak mistik non alkohol.