KERIS SEMAR AKSARA JAWA

Di Emas Kawinkan Pusaka Keris Semar Aksara Jawa.
Keris Semar Aksara Jawa merupakan pusaka bertuah yang di dapatkan Master Eyang Combor dari hasil penarikan gaib di sebuah Gua Angker dari peninggalan Kerajaan Hindu di Jawa. Gua tersebut adalah Gua Sentono yang berada di Yogyakarta.
Di dalam pusaka bertuah ini bersemayam khodam yang bernama Prabu Dirgantara . Sosok khodam didalam pusaka keris semar aksara jawa ini memiliki kekuatan yang tinggi , dahulu beliau merupakan sosok penasehat gaib dari Raja Mataram . Khodam keris semar aksara jawa ini memiliki energi dominan untuk pengasihan , kekayaan dan pagar gaib.
Apa Manfaat Pusaka keris semar aksara jawa?
1). Pengasihan hadapan publik mendapatkan cinta siapa saja yang Anda dekati
Membantu meluluhkan hati orang yang yang Anda tuju
Menghindarkan Anda dari kesialan dalam hal percintaan yang ada di dekat Anda merasa nyaman
2). Jabatan selalu disegani dan dihormati yang Anda inginkan
Membuka peluang untuk meraih jabatan ideal lain dalam bisnis
3). Pagar Gaib berbagai energi negatif menjadi lebih kuat dan terlindungi penjaga gaib Anda yang akan membantu dan melindungi Anda dari niat jahat orang lain orang yang tidak suka kepada Anda
untuk keselamatan
Dari Manakah asal mula keris semar aksara jawa?
Pusaka keris semar aksara jawa ini di dapatkan Master Eyang Combor ketika melakukan perjalanan spiritual ke yogyakarta. Pada saat itulah beliau mendapatkan bisikan gaib dari perewangan gaibnya. Miturut eyang combor , bisikan tersebut menuntun beliau untuk mengunjungi sebuah petilasan di Berbah , Kabupaten Sleman , Yogyakarta. Setelah ditelususri , tempat tersebut adalah Gua Sentono yang merupakan situs peninggalan Kerajaan Hindu di Jawa . Tempat tersebut berfungsi untuk pemujaan dewa agar mendapatkan berkah seperti pengasihan , kekayaan dan lain sebagainya. Keris semar aksara jawa ini tidak ada pantangan dan tidak ada efek samping apapun, cara perawatan cukup dioles dengan Minyak Misik Hitam atau minyak mistik non alkohol.